Logo image

I/O Magazine: IT is the Business

What is needed to keep up to speed with the developments in IT management? Interview in I/O Magazine, the magazine about ICT Research in the Netherlands.

What is needed to keep up to speed with the developments in IT management? In this great interview with our Chief Technology Officer Roeland Kuipers and Customer Operations Manager Peter Siepel explain how Schuberg Philis helps our customers. The article is published today in I/O Magazine, the magazine about ICT Research in the Netherlands.

Schuberg Philis regelt als ICT-dienstverlener de outsourcing van vooral bedrijfskritische systemen voor klanten. Chief Technology Officer Roeland Kuipers en Customer Operations Manager Peter Siepel constateren dat bij de huidige razendsnelle ICT-ontwikkelingen bijna alles moet veranderen: de projectopzet, de doorlooptijd, het verdienmodel en zelfs de bedrijfsorganisatie. 

‘Binnen de ICT gaan de ontwikkelingen momenteel razendsnel,’ opent Kuipers. ‘Die snelheid neemt alleen maar toe, onder andere vanwege de cloud: bedrijfsprocessen en systemen hebben geen speciale infrastructuur meer nodig, maar kunnen meteen in de cloud van start.’ Daarnaast bespoedigt nieuwe containertechnologie de zaken. Kuipers: ‘Daarmee kun je systemen op een hoog, abstract niveau oppakken. We kunnen een architectuur toepassen die systemen losjes koppelt in plaats van rigide en geïntegreerd.’ 

Er wordt meer over zo’n werkwijze gepraat dan dat hij daadwerkelijk wordt toegepast, weet Siepel: ‘Systemen en applicaties moeten er geschikt voor zijn – organisch gegroeide ecosystemen van software zijn dat niet. Hoe knoop je nieuwe functionaliteiten aan je verouderde kernsysteem? En hoe vervang je die oude kern?’ Ook de klassieke uitbesteding van ontwikkelprojecten, die neerkomt op inhuren en hopen dat het goedkomt, heeft zichzelf overleefd. Kuipers: ‘De beloftes zijn mooi, de doorlooptijden lang. Een systeem kan daardoor al vòòr de introductie verouderd zijn. Overschrijding van budget en doorlooptijd zijn welhaast gegarandeerd.’ 

Softwarekwaliteit meten 
‘Het applicatielandschap is een bak spaghetti, waarvan de klant niet meer weet wat er allemaal in zit. Dit uit zich in te lange time to market van vernieuwingen en problemen met 24/7 uptime,’ vat Kuipers samen. Siepel: ‘Wij beginnen meestal met het afpellen van de systemen, tot de kern overblijft. Dan komt het erop aan die te vervangen door een toekomstbestendig systeem en de perifere software daaraan weer losjes te koppelen. Zowel de softwaresystemen als de benadering zijn anders. Geen vergezichten, maar een realistische dialoog over stapsgewijze vernieuwing op korte termijn. Een volgende stap komt pas als de vorige goed is uitgevoerd. Dat gaat samen met harde beloften van honderd procent functionele uptime en gegarandeerde data-integriteit en veiligheid. Onze uitdaging is die beloften vast te houden, ook nu niet meer duidelijk is waar een applicatie in de cloud precies draait.’ 

De markt heeft behoefte aan sturing op output en het objectief vaststellen van softwarekwaliteit. Siepel: ‘Maar hoe maak je kwaliteit, testbaarheid, korte time-to-market en onderhoudbaarheid objectief meetbaar? Hoe stuur je daarop in softwaretrajecten? Daar ligt een mooie uitdaging voor de wetenschap, want daarvoor bestaat geen passend, gestandaardiseerd antwoord. ISO-functiepunt systemen zijn niet goed toepasbaar op moderne softwareontwikkeling met zijn snelle opeenvolging van korte cycli en zijn iteratieve, evolutionaire creatieve proces.’ 

Open moet het zijn 
‘Dat creatieve proces moet zo vrij mogelijk zijn,’ vindt Kuipers. ‘Daarom geloven wij in open source software en open communicatie. Iedereen in onze organisatie kan bijdragen aan innovatie, mits het beoogde eindresultaat waarde toevoegt aan de specifieke ICT-praktijk van de klant. Bij open software profiteer je ook van verbeteringen die externen toevoegen – weer een reden waarom ontwikkelingen snel kunnen gaan. Die beweging blijft wel alleen op gang als je zelf ook verbeteringen teruggeeft aan de community.’ 
Werken zonder intellectueel eigendom vraagt wel om een heel ander verdienmodel, zeggen beide heren. Dat model is uitsluitend gebaseerd op het leveren van specifieke bedrijfsfunctionaliteit en op de ondersteuning die je klanten levert. 

Naast open source software ziet Schuberg Philis veel in open data-initiatieven met gedeelde databronnen. Siepel: ‘Neem de Rotterdamse haven. Die moet het niet hebben van hogere volumes, maar van hogere toegevoegde waarde door geoptimaliseerde logistiek. Dat bereik je door open data die alle ketenpartners benutten voor hun eigen proces, ten bate van een efficiënte keten. Daarmee is een wereld te winnen, maar het werkt alleen als iedereen bereid is zijn muren af te breken.’ 

Cultuurverandering 
Dat brengt Kuipers en Siepel bij DevOps, samenwerking zonder grenzen tussen developers (Dev) en operationele IT-ers (Ops). Kuipers: ‘Veel klassieke IT-problemen komen voort uit onbegrip tussen ontwikkelaars en operationele mensen over elkaars domein. DevOps staat voor een cultuur waarin beide samengaan. Moderne IT kun je alleen toepassen als je organisatie de muren tussen afdelingen heeft afgebroken.’ Hier ligt een mooie uitdaging voor de sociale wetenschap. Organisatie en IT zijn inmiddels zo verweven, dat beide niet los van elkaar kunnen staan. Kuipers: ‘Je vertaalt business-vraagstukken niet meer naar IT; moderne IT is de business en de business is IT. Hier ligt absoluut een grote taak voor ICT-onderzoekers.’ 

MORE NEWS

blank

Knowledge begins with feedback

What’s scary and absolutely essential? Spring cleaning is a …
blank

AWS Cloudshell sessions with AWS Session Manager

This year watching reinvent from my couch I saw Werner Vogels …
blank

Christmas dinner — Schuberg Philis style

Christmas dinner — Schuberg Philis style Christmas, the time …