Lab271

Als we praten over innovatie, bedoelen we niet: vernieuwen om het vernieuwen. Ons inhouse team Lab271 verkent elke dag nieuwe, experimentele en opkomende IT-oplossingen. In een hechte samenwerking met jou kan Lab271 innovatiedromen waarmaken, waarbij elk project zich focust op de reële behoeften van de business en het vergroten van waarde en marktkracht.

Schubergphilis website medium 6

Business versterkt innovatie en innovatie versterkt de business

Design-build-run zit ingebakken in hoe we naar de wereld kijken. De behoeften van de business en IT groeien naar elkaar toe, en onze focus is op proofs of value die flexibel en stabiel zijn. Zo helpen we om sneller stabiele en schaalbare waarde te creëren.

Schubergphilis website medium 8

Design & proof

Wij richten ons op waarde. Op basis van jouw uitdaging ontwerpen wij een oplossing die we via experimenten en prototypes tot leven laten komen. Op deze manier bieden wij bewijs richting stakeholders over de impact, aanpak en businesscase. We noemen dit bewust geen ‘proof of concept’ maar een proof of value. Want het is veel meer dan een experiment.

Schuberg18872 small

Build & harmonie

Is de proof of value akkoord, dan gaan we bouwen op basis van learnings die uit de proof zijn gekomen. Even belangrijk als de technologie is het vertrouwen geven aan de stakeholders, zodat ze de nieuwe oplossing en het ecosysteem dat erbij hoort omarmen.

Schubergphilis website max 1

Run & scale

Versnellen doen we gecontroleerd. Met behoud van veiligheid en compliance kijken we door een 100% mission-critical bril. We schalen snel en daadkrachtig op, zodat de waarde voor jouw business optimaal groeit.

SBP Ilja Heijtlager

Meer weten?

Neem contact op met Ilja Heitlager.