BizDevOps

Hoe doen we dat precies: IT-oplossingen maken in het hart van de business? We zorgen ervoor dat onze technologie en alle operations ten dienste staan van jouw business doelen.

220242 SBP Biz Dev Ops DEF 2

We hebben onszelf georganiseerd in open, multidisciplinaire, klantspecifieke teams, al sinds ons bedrijf in 2000 werd opgericht. Deze stijl van samenwerken heeft altijd onze benadering van DevOps gekenmerkt, en we waren een van de eerste organisaties in Nederland die dit model implementeerden. Echter: de focus van het DevOps-paradigma ligt sterk op de technische componenten en de systemen waarmee je als team waarde levert. Het gevolg daarvan is dat de stakeholders aan de businesszijde vaak niet genoeg of pas veel te laat bij het ontwikkelproces worden betrokken. Hun wensen en eisen komen te weinig in beeld, of zelfs helemaal niet. De oplossing doet dan nauwelijks recht aan de reële businessbehoeften van de klant. En: er wordt te weinig – of zelfs geen – waarde geleverd. Bijna elk bedrijf is al op weg naar een digitale transformatie, en wij geloven dat jouw eigen business de drijvende kracht achter jouw technologie moet zijn. Daarom noemen we onze aanpak BizDevOps. Hieronder lees je wat we daarmee bedoelen.

Biz

Desire, define, plan

Ons startpunt is een grondig begrip van de wensen (desire) van degenen die bij de klant verantwoordelijk zijn voor de primaire business – Biz, met andere woorden. Ons hele team verkent het businessdomein en stelt vragen waarmee we vaststellen (define) welke vereisten bij die wensen horen. Als we die vereisten goed en gedetailleerd in kaart hebben, kunnen we beginnen met de projectplanning (plan).

Dev

Code, build, test, release

Daarna kunnen ontwikkelaars – kortom, Dev – beginnen met het programmeren (code) en bouwen (build) van de eerste prototypen. Die testen we (test) en stellen we bij, zo lang als nodig is. We verwerken daarbij nieuwe input vanuit functionele en niet-functionele tests en vertalen die zo nodig in nieuwe vereisten. Voldoet een build aan alle mission-critical voorwaarden, dan is hij bedrijfsklaar (release).

Ops

Deploy, run, monitor

Als de release build klaar is, volgt automatisch het uitrollen (deploy) in productie. Vervolgens verzamelen we telemetrische data over de werking – de operations of Ops – van de oplossing in de praktijk (run). We volgen (monitor) continu hoe de oplossing zich gedraagt en registreren alle afwijken en uitzonderingen. En die informatie verrijkt de hele cyclus weer als waardevolle input voor de business: worden de beoogde doelen met deze release ook daadwerkelijk gehaald?

Thuis in alle domeinen

Elk van deze domeinen heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. Maar de leden van verschillende projectteams nemen graag deel aan elkaars activiteiten. Door vaardigheden te delen en competenties te combineren, leer je andere domeinen beter te begrijpen, het andere perspectief te zien en er zelf thuis in te worden. Zo maken we het werken als zelfsturend team mogelijk, met experts in the lead en met een diepe integratie van Biz, Dev en Ops.

Product thinking

Productize, prioritize, own

Wil een BizDevOps-project succesvol zijn en impact hebben, dan is productdenken erg belangrijk. Dit krijgt vaak vorm in een rol als productmanager of product owner, die eigenlijk acteert als een soort mini-CEO voor het project. Daarbij hoort een visie, mandaat én het nemen van volledige verantwoordelijkheid voor alle dimensies van het project, inclusief de niet-technische aspecten zoals marketing, teamdynamiek en feedback van eindgebruikers.

Henk van der Schuur

Meer weten?

Neem contact op met Henk van der Schuur.