Consultancy

Consultancy

Achter elke IT-vraag schuilt een behoefte die het leven beter kan maken. We kijken naar die behoeften en vinden een antwoord, op basis van grondige kennis van jouw bedrijf, sector en technologie.

Onze ervaring en expertise zijn het hart van onze consultancy, maar de oplossingen komen pas echt tot leven in een hechte samenwerking met de klant.

Bedrijven met mission-critical activiteiten hebben behoefte aan een IT-partner die goed kan luisteren. Onze expertise in consultancy stoelt op een simpel idee: je krijgt geen 100% impact met alleen state-of-the-art technologie. Daarom doen wij consequent ons best om de mensen die bij een organisatie werken, en die dagelijks met de IT te maken hebben, te begrijpen. Wij blijven altijd nieuwsgierig, zullen ons verder ontwikkelen en houden een open blik over hoe onze klanten hun probleem en de mogelijke oplossingen zien – en zo komen we tot een aanpak die haarfijn analyseert en waarde voorspelt, maar ook creatief en vooral mensgericht is.

Ons innovatieve werk als consultants stoelt op onze decennialange ervaring in de IT-outsourcing, en op proactief investeren in het leren en experimenteren met manieren om organisaties te helpen, in welk vakgebied dan ook. Onze value tracking methode start met de co-creatie van een waardepropositie, samen met de klant. De bevindingen daaruit vertalen we dan in een concept-businesscase die we verder verfijnen en toetsen – en dan pas gaan we over tot toepassing van een oplossing. Omdat we werken met concept sprints en proofs of value behouden we onze focus op wat er voor bedrijven echt toe doet: het structureel verhogen van de waarde van de business.

Een integraal onderdeel van onze manier van werken zijn de dialoogsessies. Dat komt omdat wij willen weten wat er bij de klant omgaat, en we vragen hun experts altijd om ideeën uit te wisselen met onze eigen experts. Of het nu gaat om advies over cloud, data, software of veiligheid, wij werken graag met service blueprinting omdat we daarmee een productieproces echt kunnen doorgronden, en tegelijk ook de gebruikers en stakeholders aan de technologie verbinden. In die zin wijzen we in real time de pains & gains aan. En dat is weer een startpunt voor het vinden van een fundament en een routekaart voor het opschalen en uitrollen van stabiele, veilige en flexibele IT. We ondersteunen je zodat je altijd de controle houdt over de digitale transformatie van je bedrijf. En bij ons vind je altijd een open deur en een open geest: we staan klaar om te luisteren.

Jorrit Molkenboer 2984

Meer weten?

Neem contact op met Jorrit Molkenboer.

Nieuws

Het laatste nieuws van Schuberg Philis

Wat we doen

Cloud · Software · Data · Digital trust